I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DYLEMATY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ASPEKCIE REGIONALNYM

organizator:
 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Brodnicy, Zakład Rachunkowości i Finansów, Zakład Zarządzania, Zespół Metod Ilościowych

16-17 maja 2013 r.
Brodnica
 
MECENAT KONFERENCJI
Prof. dr hab. Roman Patora – J.M. Rektor
Dr inż. Jadwiga Gawryś - Kanclerz
Piotr Boiński – Starosta Powiatu Brodnickiego
Jarosław Radacz – Burmistrz Miasta Gminy Brodnicaulotka